Bwriad y Llywodraeth yw ceisio lleihau risg yn sgil argyfwng fel y gall pobl gyflawni pethau fel arfer ac yn hyderus.

Mae UK Resilience website yn bodoli er mwyn darparu adnoddau i ymarferwyr diogelwch sifil, gan gefnogi'r gwaith a wneir ar draws y DU er mwyn gwella parodrwydd ar gyfer argyfwng.

Mae Cymru Gydnerth yn gweithio i sicrhau bod polisi a chynllunio diogelwch sifil wedi ei deilwra i gwrdd ag anghenion Cymru.

Nid oes rheswm dros feddwl bod Ceredigion mewn perygl penodol ar hyn o bryd. Fodd bynnag os bydd digwyddiad sylweddol, y cyngor yw ewch adref ac arhoswch gartref neu ewch i mewn i rywle diogel arall a throwch y radio neu'r teledu ymlaen er mwyn clywed y newyddion.

Ewch i mewn, Arhoswch i mewn, Tiwniwch i mewn

Go in, Stay in, Tune in logo

Mae'r cyngor EWCH I MEWN, ARHOSWCH I MEWN, TIWNIWCH I MEWN yn cael ei gydnabod dros y byd i gyd. Datblygwyd ef gan y Pwyllgor Llywio Cenedlaethol ar Rybuddio a Hysbysu'r Cyhoedd sydd yn annibynnol fel y cyngor cyffredinol gorau i bobl sydd yn cael eu dal mewn argyfwng.

Radio Ceredigion
96.6FM
97.4 FM
103.3 FM
Radio Wales
95.3 FM
Radio Cymru
93.1 FM


Sonir am unrhyw ddigwyddiad arwyddocaol sydd yn effeithio ar Geredigion ar wefan y Cyngor.