Gwasanaethau Brys
Heddlu Dyfed Powys www.dyfed-powys.police.uk
Gwasanaeth Achub & Thân Canolbarth & Gorllewin Cymru www.tancgc.gov.uk
Galw Iechyd Cymru www.nhsdirect.wales.nhs.uk
GIG Cymru - Iechyd yng Nghymru www.wales.nhs.uk
Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru www.ambulance.wales.nhs.uk
Ambiwlans Awyr Cymru walesairambulance.com
Asiantaeth Forol & Gwylwyr y Glannau www.dft.gov.uk/mca
RNLI rnli.org
Heddlu Cludiant Prydain www.btp.police.uk

Gwasanaethau
Telecom Prydeinig www.bt.com
Dwr Cymru www.dwrcymru.com
British Gas www.britishgas.co.uk
EDF Energy www.edfenergy.com
E.ON UK www.eonenergy.com
npower www.npower.com
Scottish Power www.scottishpower.com
SSE sse.com
Western Power www.westernpower.co.uk
Gwasanaethau Cymru a'r Gorllewin www.wwutilities.co.uk

Tywydd
The Met Office www.metoffice.gov.uk
Y Tywydd BBC www.bbc.co.uk/weather

Teithio
AA Traffic news www.theaa.com/traffic-news
Traveline Cymru www.cymraeg.traveline.cymru
National Rail www.nationalrail.co.uk

Cyfryngau
BBC www.bbc.co.uk
BBC Wales www.bbc.co.uk/wales
BBC Cymru www.bbc.co.uk/cymru
BBC Radio Wales www.bbc.co.uk/radiowales
BBC Radio Cymru www.bbc.co.uk/radiocymru
Radio Ceredigion radioceredigion.wales

Eraill
Llywodraeth Cymru llyw.cymru
GOV.UK www.gov.uk
Cyfoeth Naturiol Cymru naturalresourceswales.gov.uk