Galw Iechyd Cymru

Gwasanaeth cyngor a gwybodaeth iechyd yw Galw Iechyd Cymru, sydd ar gael 24 awr y dydd, bob dydd.

Gallwch ffonio ar 111 os ydych yn teimlo’n anhwylus ac yn ansicr beth ddylech wneud, neu i gael gwybodaeth iechyd ar amrywiaeth eang o gyflyrau, triniaeth a gwasanaethau iechyd lleol.

Mae'r gwefan yn helpu i ddysgu mwy am eich iechyd drwy wyddoniadur A-Y, ac yn eich galluogi i chwilio ar unrhyw adeg am ddeintyddfferyllfa neu grwp cymorth yn eich ardal leol.


GIG Cymru - Iechyd yng Nghymru

GIG Cymru yw’r Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol am Gymru a gyllidwyd yn gyhoeddus sy’n darparu gofal iechyd i ryw 3 filiwn o bobl sy’n byw yn y wlad.