Mae'r flwyddyn ysgol yn rhedeg o 1af Medi y flwyddyn gyfredol i 31ain Awst y flwyddyn ddilynol ac mae'n cynnwys tri thymor. Mae dyddiad dechrau a diwedd y tymhorau ysgol yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn ond, yn fras, dyma nhw:

  • Tymor yr Hydref – Medi i Ragfyr
  • Tymor y Gwanwyn – Ionawr i Fawrth / Ebrill (yn dibynnu ar ddyddiad y Pasg)
  • Tymor yr Haf – Ebrill i Orffennaf

Noder fod y calendr hwn yn amodol ar unrhyw newidiadau all ddeillio o benderfyniadau polisi'r llywodraeth. Nid yw Cyngor Sir Ceredigion yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golledion a ddaw yn sgil y math yma o newid i'r trefniadau gwyliau.

Dyddiadau Gwyliau Ysgol 2023/24

Tymor Dechrau   Diwedd
Hydref 2023 Dydd Gwener 1 Medi 2023 Hanner Tymor
Dydd Llun 30 Hydref 2023 - Dydd Gwener 3 Tachwedd 2023
Dydd Gwener 22 Rhagfyr 2023
Gwanwyn 2024 Dydd Llun 8 Ionawr 2024 Hanner Tymor
Dydd Llun 12 Chwefror 2024 - Dydd Gwener 16 Chwefror 2024
Dydd Gwener 22 Mawrth 2024
Haf 2024 Dydd Llun 8 Ebrill 2024 Hanner Tymor
Dydd Llun 27 Mai 2024 - Dydd Gwener 31 Mai 2024
Dydd Gwener 19 Gorffennaf 2024