Ysgol Gynradd Cei Newydd

Dogfen Ymgynghori Statudol

Dogfen Ymgynghori Gwybodaeth Atodol

Asesiadau Effaith Statudol

Adroddiad Ymgynghoriad

Hysbysiad Statudol

Ysgol Gynradd Comins Coch

Dogfen Ymgynghori Statudol

Dogfen Ymgynghori Gwybodaeth Atodol

Asesiadau Effaith Statudol

Adroddiad Ymgynghoriad

Hysbysiad Statudol

Ysgol Gynradd Plascrug

Dogfen Ymgynghori Statudol

Asesiadau Effaith Statudol

Adroddiad Ymgynghoriad

Hysbysiad Statudol

Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos

Dogfen Ymgynghori Statudol

Asesiadau Effaith Statudol

Adroddiad Ymgynghoriad

Hysbysiad Statudol

Ysgol Gynradd Gatholig Padarn Sant

Dogfen Ymgynghori Statudol

Dogfen Ymgynghori Gwybodaeth Atodol

Asesiadau Effaith Statudol

Adroddiad Ymgynghoriad

Hysbysiad Statudol

Ysgol Ardal newydd ar safle newydd yn Nyffryn Aeron

Ymgynghoriad i adeiladu Ysgol Ardal newydd ar safle newydd yn Nyffryn Aeron i ddisgyblion 3-11 oed, ac i gau Ysgol Gynradd Gymunedol Ciliau Parc, Ysgol Gynradd Gymunedol Dihewyd ac Ysgol Gynradd Gymunedol Felinfach.

Llythyr Penderfyniad

Adroddiad Gwrthwynebu

Gweler isod y dogfennau sy’n ynghlwm gyda’r cynnig

Dogfen Ymgynghori Statudol

Asesiadau Effaith Statudol

Adroddiad ar yr Ymateb i Ymgynghoriad

Hysbys Statudol