Archifdy

Mae'r Archifdy yn casglu ac yn cadw pob math o gofnodion am hanes Ceredigion, sef Sir Aberteifi gynt, ac yn trefnu bod y cofnodion hynny ar gael i'r cyhoedd.

Beth am i chi ymweld â gwefan Archifdy Swyddogol Ceredigion ar:

archifdy-ceredigion.org.uk