Bu busnesau Aberteifi, Aberystwyth, Llandysul a Thregaron yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi eleni trwy gymryd rhan yng nghystadleuaeth Addurno Ffenestri. Trefnwyd y gystadleuaeth gan Cered: Menter Iaith Ceredigion.

Prif nod Cered oedd creu ychydig o fwrlwm adeg Gŵyl Dewi gan ddod a môr o liw, creadigrwydd a Chymreictod gweledol i ganol trefi Ceredigion.

Roedd y gystadleuaeth yn ffordd effeithiol o ymgysylltu â busnesau yn ein cymunedau i hyrwyddo'r gefnogaeth y gall Cered ei ddarparu i fusnesau fel y llinell gyswllt cyfieithu rhad ac am ddim, Helo Blod. 

Dywedodd Steffan Rees, Arweinydd Tîm Cered: “Roedd hi’n galonogol i weld cymaint o fusnesau ar draws y trefi wedi cymryd rhan yn y gystadleuaeth eleni eto ac anodd iawn oedd y dasg o ddewis enillwyr. Mae’n amlwg fod busnesau Ceredigion yn ymfalchïo yn eu Cymreictod ac wedi dehongli’r Gŵyl Dewi mewn ffyrdd creadigol ac amrywiol iawn.”

Cafodd y ffenestri eu beirniadu am eu gwreiddioldeb a’u hadlewyrchiad o ysbryd yr ŵyl ac o ysbryd Cymreictod.

Y busnesau buddugol yw:

  • Aberteifi – Yum Yums
  • Aberystwyth – Sense
  • Llandysul – James Jones Son and Francis
  • Tregaron – New Medical Hall

Ewch i dudalen Facebook @Cered: Menter Iaith Ceredigion i weld y ffenestri wedi eu haddurno.

I dderbyn gwasanaeth Helo Blod, ffoniwch 03000 25 88 88 neu ewch i businesswales.gov.wales/heloblod/cy

 

 

10/03/2023