Gwasanaeth Cofrestru Ceredigion

Mae Gwasanaeth Cofrestru Ceredigion yn gyfrifol am gofrestru statudol genedigaethau, marwolaethau, priodasau a phartneriaethau sifil sydd yn digwydd yng Ngheredigion.

I drefnu apwyntiad cofrestru, trefnu seremoni, archebu tystysgrifau neu am gyngor a gwybodaeth gyffredinol ynglŷn â chofrestru ffoniwch:

01970 633580.

E-bost: cofrestrydd@ceredigion.llyw.cymru

 

Lleoliad y swyddfeydd:

Swyddfa Cyfeiriad
Swyddfa Gofrestru Ceredigion Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE
Swyddfa Gofrestru Aberaeron Neuadd y Sir
Stryd y Farchnad
Aberaeron
SA46 0AT

I gofrestru mewn argyfwng yn unig y tu allan i oriau’r swyddfa ffoniwch:

07773 086358.