Yn anffodus ond yn anochel, mae amrywiaeth o faterion yn gallu effeithio ar ein gallu i ddarparu gwasanaethau casglu gwastraff. Mae’r rhain yn cynnwys bod y staff a’r cerbydau ar gael a hefyd anawsterau o ran mynediad.

Rydym yn ymddiheuro’n ddiffuant pan fydd amharu ar y gwasanaethau ac yn ceisio ymateb cyn gynted â phosib.

Mae’r gwasanaeth casglu gwastraff yn cael ei ddarparu rhwng 8yb a 4yp, fodd bynnag ceir adegau lle byddwn yn gweithio tu allan i’r oriau hyn. Felly, peidiwch â riportio fod eich bin heb gael ei gasglu tan y diwrnod ar ôl eich diwrnod casglu rheolaidd. 

Hoffem ddiolch i'n preswylwyr am eu dealltwriaeth a'u cefnogaeth barhaus ar yr adeg arbennig o heriol hon.

Diolch.

 

Dyddiad Ardal wedi’i effeithio Math o wastraff sydd wedi’i effeithio Rheswm Cyngor
19eg Ebrill 2024 Llanbedr Pont Steffan Cellan, Llanfair Clydogau, Llangybi, Llanddewi Brefi
llwybr 176
Gwydr a Bagiau Du Problemau gyda'r fflyd Ymgeisio i'w casglu ar Ddydd Sadwrn 20fed Ebrill 2024
19eg Ebrill 2024 Llanbedr Pont Steffan (Falcondale Drive, Parc y Felin, Maes y felin, Barley Mow)
llwybr 106
Gwydr Rhedeg yn hwyr Ymgeisio i'w casglu ar Ddydd Sadwrn 20fed Ebrill 2024
18fed Ebrill 2024 Glynarthen, Beulah, Betws Ifan, Brynhoffnant
llwybr 123
Bagiau Ailgylchu Clir a Gwastraff Bwyd Rhedeg yn hwyr Ymgeisio i'w casglu ar Ddydd Sadwrn 20fed Ebrill 2024
18fed Ebrill 2024 Cwrt Newydd
llwybr 170
Gwydr a Bagiau Du Problemau gyda'r fflyd Ymgeisio i'w casglu ar
17eg Ebrill 2024 Aberteifi, Penparc
llwybr 104
Gwydr Problemau gyda staffio Ewch â nhw i'ch banc ailgylchu agosaf neu ailgyflwynwch eich gwastraff ar eich diwrnod casglu nesaf Ddydd Mercher 8fed Mai 2024
15fed Ebrill 2024 Henllan, Penrhiwllan, Ffostrasol, Bwlchygroes, Croeslan, Pentrellwyn, Horeb, Llandyfriog, Coed y Bryn, Maesllyn
llwybr 114
Gwydr Problemau gyda staffio Ewch â nhw i'ch banc ailgylchu agosaf neu ailgyflwynwch eich gwastraff ar eich diwrnod casglu nesaf Ddydd Llun 6ed Mai 2024
15fed Ebrill 2024 Aberaeron (Lôn Ganol, Pen Cei, Heol Gambia, Heol Tudur, Maes y Ffynnon)
llwybr 165
Bagiau Ailgylchu Clir a Gwastraff Bwyd Rhedeg yn hwyr Ailgyflwynwch eich gwastraff ar eich diwrnod casglu nesaf Ddydd Llun 22ain Ebrill 2024
11eg Ebrill 2024 Derwen Gam, Llwyncelyn, Llanarth, Mydroilyn, Dihewyd, Temple Bar, Cribyn
llwybr 129
Gwydr Problemau gyda'r fflyd Ewch â nhw i'ch banc ailgylchu agosaf neu ailgyflwynwch eich gwastraff ar eich diwrnod casglu nesaf Ddydd Iau 2il Mai 2024
10fed Ebrill 2024 Adpar, Ffostrasol, Rhydlewis, Blaen Cil-llech, Cwm Cou, Bryngwyn, Beulah, Tanygroes, Brongest
llwybr 119
Gwydr Problemau gyda'r fflyd Ewch â nhw i'ch banc ailgylchu agosaf neu ailgyflwynwch eich gwastraff ar eich diwrnod casglu nesaf Ddydd Mercher 1af Mai 2024
9fed Ebrill 2024 Llechryd, Cenarth, Llangoedmor, Aberteifi
llwybr 121
Gwydr Problemau gyda'r fflyd Ewch â nhw i'ch banc ailgylchu agosaf neu ailgyflwynwch eich gwastraff ar eich diwrnod casglu nesaf Ddydd Mawrth 30ain Ebrill 2024

 

Dewch yn ôl ar gyfer y diweddaraf