Isod ceir copi o Siart Sefydliad cyfredol y Cyngor yn dangos y Prif Weithredwr, Cyfarwyddwyr Corfforaethol a Swyddogion Arweiniol Corfforaethol a’u prif feysydd cyfrifoldeb.

Siart y Sefydliad