Mae’r datganiad Polisi Cyflogau yn gosod dull y Cyngor o weithredu Polisi Cyflogau yn unol â gofynion Adran 38 (1) Deddf Lleoliaeth 2011 sy’n ei gwneud hi’n ofynnol i Awdurdodau Lleol yng Nghymru a Lloegr lunio a chyhoeddi Datganiad Polisi Cyflogau, gan gynnwys y manylion canlynol:

  1. Polisïau’r Awdurdod ar gyfer holl agweddau ac elfennau cydnabyddiaeth ariannol y Prif Swyddogion
  2. Y dull sydd ganddo o gyhoeddi a sicrhau mynediad at wybodaeth sy’n ymwneud â phob agwedd ar gydnabyddiaeth ariannol i'r Prif Swyddogion
  3. Polisïau’r Awdurdod ar gyfer talu’r gweithwyr sydd ar y cyflogau isaf (gan gynnwys y diffiniad sydd wedi ei fabwysiadu a’r rhesymau drosto)
  4. Y berthynas sydd rhwng y gydnabyddiaeth ariannol i Brif Swyddogion ac i weithwyr eraill.

Polisi Cyflogau 2024/25

Polisi Cyflogau 2023/24

Polisi Cyflogau 2022/23

Polisi Cyflogau 2021/22

Polisi Cyflogau 2020/21

Polisi Cyflogau 2019/20

Polisi Cyflogau 2018/19

Polisi Cyflogau 2017/18