Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi cytuno ar gyfansoddiad newydd sy'n disgrifio sut mae'r Cyngor yn gweithredu, sut y gwneir penderfyniadau, a'r gweithdrefnau a ddilynir i sicrhau bod y rheiny'n effeithiol, yn dryloyw ac yn atebol i bobl leol. Mae rhai o'r prosesau hynny'n ofynnol o dan y ddeddf, ac mae eraill yn faterion i'r Cyngor eu dewis.

Cyfansoddiad Cyngor Sir Ceredigion

Canllaw i Gyfansoddiad y Cyngor

Mae Canllaw Cyngor Sir Ceredigion i’r Cyfansoddiad wedi’i gynllunio i hybu dealltwriaeth o sut mae’r Cyngor yn gweithio i ddarparu gwasanaethau yng Ngheredigion, rhoi trosolwg o Gyfansoddiad y Cyngor ac egluro adrannau allweddol y Cyfansoddiad mewn iaith glir a syml.

Canllaw i Gyfansoddiad y Cyngor