Anghofiwch am y car: mae rhwydwaith eang o wasanaethau bysiau lleol yn cysylltu trefi a phentrefi yng Ngheredigion. Hefyd mae yna wasanaeth trenau rhwng aber y Dyfi ac Aberystwyth.

Manteisiwch ar y cyfle i ddefnyddio un o'r gwasanaeth hyn pan fyddwch yn crwydro Ceredigion.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ar dudalen Trafnidiaeth Gyhoeddus a Chymunedol y Cyngor.