Mae Deddf Cŵn (Baeddu Tir) 1996 yn ei gwneud yn drosedd os nad yw’r perchennog neu’r person â chyfrifoldeb am gi yn clirio baw’r ci ar ôl iddo faeddu. Gall perchennog neu berson â chyfrifoldeb am gi dderbyn hysbysiad cosb benodedig o £75 neu uchafswm dirwy o £1,000 os caiff ei erlyn mewn llys ynadon.

Er mwyn adrodd am faeddu gan gi:

1. Gallwch gysylltu naill ai ar-lein neu dros y ffôn:

  • Ar-lein
  • Ffôn 01545 570881 (Dydd Llun i Ddydd Iau 08:45 - 17:00, Dydd Gwener 08:45 - 16:30)