Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol i bobl sy'n gyrru yng Ngheredigion.

Cewch wybodaeth ynghylch gyrru yn ystod y gaeaf, cyngor ynghylch diogelwch ar y ffyrdd, y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch gwaith ar y ffyrdd, a rhestr o wefannau perthnasol.

Gyrru yn ystod y Gaeaf

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi ymrwymo i sicrhau bod y rhwydwaith ffyrdd yn cael ei chynnal a chadw'n dda yn ystod y gaeaf ac ar yr adegau hynny pan fydd y tywydd yn wael. Mae gwybodaeth ynghylch rhaglen Cynnal a Chadw Ceredigion dros y gaeaf ar gael drwy glicio yma, a gallwch weld map ar-lein o'r ffyrdd y bwriedir eu graeanu yma.

Diogelwch ar y Ffyrdd i Yrwyr

Mae gwybodaeth a chyngor ynghylch Diogelwch ar y Ffyrdd i'w gweld ar y dudalen Diogelwch ar y Ffyrdd i Yrwyr.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael drwy fynd at y gwefannau canlynol:

Gwaith Ffordd

Cewch wybodaeth ynghylch Gwaith Ffordd a Gwaith Stryd yng Ngheredigion drwy glicio yma.