Bydd gwasanaethau'r Cyngor ar gau rhwng 23 a 26 Rhagfyr 2023, ac yna rhwng 30 Rhagfyr a 01 Ionawr 2024.

Dyma’r manylion cyswllt ar gyfer materion brys yn ystod y cyfnod hwnnw:

Cyswllt brys tu allan i oriau ar gyfer Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol (gan gynnwys asedau ac eiddo'r Cyngor, ac eithrio tai):

  • Gogledd: 01970 625277
  • De: 01239 851604

Gwasanaethau Cymdeithasol:

  • 0300 4563554

Nadolig Llawen a blwyddyn newydd dda.

21/12/2023