Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau gyda’n toiledau cyhoeddus, rhowch wybod i ni:

Ffôn: 01545 570881

Neu defnyddiwch ein ffurflen ar-lein:

Ffurflen Adrodd Problem

Mae ein toiledau cyhoeddus i gyd ar agor heblaw am:

 • Aberaeron, Pen Cei - Ar gau oherwydd fandaliaeth
 • Aberystwyth, Tir y Castell - Newid Baban - Ar gau ar hyn o bryd oherwydd fandaliaeth (nodir bod cyfleusterau New Baban ar gael yn Nhoiledau’r Menywod a’r Dynion)
 • Cei Newydd, Ar y traeth - Ar gau ar gyfer gwaith cynnal a chadw
 • Llanbedr Pont Steffan, Stryd St Thomas - Ar gau ar hyn o bryd oherwydd fandaliaeth

Toiledau Cyhoeddus Ceredigion wedi'u rhestru fesul Tref:

Lleoliadau, cyfleusterau, oriau agor a thaliadau os oes angen:

Heol Crefftwr, Aberaeron

Cyfleusterau

 • Menywod a Dynion
 • Hygyrch

Oriau Agor

 • Ar glo am 5yp - Ar agor am 8yb

Tâl

 • Yn rhad ac am ddim

Traeth y Gogledd, Aberaeron

Cyfleusterau

 • Menywod a Dynion
 • Hygyrch

Oriau Agor

 • Agor 24 awr, Tymhorol (Ebrill-Hydref)

Tâl

 • Yn rhad ac am ddim

Pen Cei, Aberaeron

Cyfleusterau

 • Menywod a Dynion
 • Hygyrch

Oriau Agor

 • Agor 24 awr

Tâl

 • 40c o arian parod neu daliad ddigyffwrdd

Traeth y De, Aberaeron

Cyfleusterau

 • Menywod a Dynion

Oriau Agor

 • Agor 24 awr, Tymhorol (Ebrill-Hydref)

Tâl

 • Yn rhad ac am ddim

Glanmardy, Aberporth

Cyfleusterau

 • Menywod a Dynion
 • Hygyrch

Oriau Agor

 • Agor 24 awr, Tymhorol (Ebrill-Hydref)

Tâl

 • Yn rhad ac am ddim

Penrhodyn, Aberporth

Cyfleusterau

 • Menywod a Dynion
 • Hygyrch
 • Newid Baban

Oriau Agor

 • Agor 24 awr

Tâl

 • Yn rhad ac am ddim

Maes Parcio Y Bathdy, Aberteifi

Cyfleusterau

 • Menywod a Dynion
 • Hygyrch
 • Newid Baban

Oriau Agor

 • Ar glo am 3yp - Ar agor am 8yb

Tâl

 • 40c o arian parod neu daliad ddigyffwrdd

Maes Parcio Mwldan Isaf, Aberteifi

Cyfleusterau

 • Menywod a Dynion

Oriau Agor

 • Ar glo am 3yp - Ar agor am 8yb

Tâl

 • 40c o arian parod neu daliad ddigyffwrdd

Gerddi Victoria, Aberteifi

Cyfleusterau

 • Menywod a Dynion
 • Hygyrch

Oriau Agor

 • Agor 24 awr

Tâl

 • Yn rhad ac am ddim

Cysgodfa, Glan-y-Môr, Aberystwyth

Cyfleusterau

 • Menywod a Dynion
 • Hygyrch
 • Newid Baban

Oriau Agor

 • Menywod a Dynion ar glo yn y nos - Ar agor am 8yb
 • Hygyrch a Newid Baban agor 24 awr

Tâl

 • 40c o arian parod neu daliad ddigyffwrdd

Promenâd y De, Yr Harbwr, Aberystwyth

Cyfleusterau

 • Menywod a Dynion
 • Hygyrch
 • Newid Baban

Oriau Agor

 • Ar glo yn y nos - Ar agor am 8yb

Tâl

 • 40c o arian parod neu daliad ddigyffwrdd

Tir y Castell, Aberystwyth

Cyfleusterau

 • Menywod a Dynion
 • Hygyrch
 • Newid Baban

Oriau Agor

 • Menywod a Dynion ar glo yn y nos - Ar agor am 8yb
 • Hygyrch ar glo am 6yh - Ar agor am 8yb
 • Newid Baban - Gau

Tâl

 • 40c o arian parod neu daliad ddigyffwrdd

Coedlan y Parc, Aberystwyth

Cyfleusterau

 • Menywod a Dynion
 • Hygyrch
 • Newid Baban

Oriau Agor

 • Menywod a Dynion ar glo yn y nos - Ar agor am 8yb
 • Hygyrch a Newid Baban agor 24 awr

Tâl

 • 40c o arian parod neu daliad ddigyffwrdd

Wrth ymyl Gwyliwr y Glannau/RNLI Traeth y De, Borth

Cyfleusterau

 • Menywod a Dynion
 • Hygyrch
 • Newid Baban

Oriau Agor

 • Agor 24 awr

Tâl

 • Yn rhad ac am ddim

Pantyfedwen, Traeth y Gogledd – Stryd Fawr, Borth

Cyfleusterau

 • Menywod a Dynion
 • Hygyrch
 • Newid Baban

Oriau Agor

 • Agor 24 awr

Tâl

 • 40c o arian parod neu daliad ddigyffwrdd

Cei Bach

Cyfleusterau

 • Menywod a Dynion

Oriau Agor

 • Agor 24 awr, Tymhorol (Ebrill-Hydref)

Tâl

 • Yn rhad ac am ddim

Maes Parcio Paragon, Cei Newydd

Cyfleusterau

 • Menywod a Dynion
 • Hygyrch
 • Newid Baban

Oriau Agor

 • Agor 24 awr, Tymhorol (Ebrill-Hydref)

Tâl

 • Yn rhad ac am ddim

Gerddi Ranmore, Cei Newydd

Cyfleusterau

 • Menywod a Dynion

Oriau Agor

 • Agor 24 awr, Tymhorol (Ebrill-Hydref)

Tâl

 • Yn rhad ac am ddim

Stryd John De, Cei Newydd

Cyfleusterau

 • Menywod a Dynion
 • Hygyrch

Oriau Agor

 • Agor 24 awr

Tâl

 • 40c o arian parod neu daliad ddigyffwrdd

Ar y traeth, Cei Newydd

Cyfleusterau

 • Menywod a Dynion
 • Hygyrch
 • Newid Baban

Oriau Agor

 • Agor 24 awr, Tymhorol (Ebrill-Hydref)

Tâl

 • Yn rhad ac am ddim

Cwmtydu - Dan berchnogaeth a rheolaeth Cyngor Cymunedol Llandysiliogogo

Cyfleusterau

 • Menywod a Dynion

Oriau Agor

 • Agor 24 awr, Tymhorol (Ebrill-Hydref)

Cenarth

Cyfleusterau

 • Menywod a Dynion
 • Hygyrch

Oriau Agor

 • Agor 24 awr, Tymhorol (Ebrill-Hydref)

Tâl

 • Yn rhad ac am ddim

Maes Parcio - Lôn Rookery, Llanbedr Pont Steffan

Cyfleusterau

 • Menywod a Dynion
 • Hygyrch

Oriau Agor

 • Agor 24 awr

Tâl

 • 40c o arian parod neu daliad ddigyffwrdd

Stryd St Thomas, Llanbedr Pont Steffan

Cyfleusterau

 • Menywod a Dynion

Oriau Agor

 • Agor 24 awr

Tâl

 • Yn rhad ac am ddim

Stryd y Farchnad, Llanbedr Pont Steffan

Cyfleusterau

 • Menywod a Dynion
 • Hygyrch
 • Newid Baban

Oriau Agor

 • Agor 24 awr

Tâl

 • 40c o arian parod neu daliad ddigyffwrdd

Llanddewi Brefi

Cyfleusterau

 • Menywod a Dynion

Oriau Agor

 • Agor 24 awr

Tâl

 • Yn rhad ac am ddim

Maes Parcio, Llandysul

Cyfleusterau

 • Menywod a Dynion
 • Hygyrch
 • Newid Baban

Oriau Agor

 • Agor 24 awr

Tâl

 • Yn rhad ac am ddim

Llangeitho

Cyfleusterau

 • Menywod a Dynion

Oriau Agor

 • Agor 24 awr

Tâl

 • Yn rhad ac am ddim

Ger y Traeth, Llangrannog

Cyfleusterau

 • Menywod a Dynion
 • Hygyrch
 • Newid Baban

Oriau Agor

 • Agor 24 awr

Tâl

 • Yn rhad ac am ddim

Llanon

Cyfleusterau

 • Menywod a Dynion

Oriau Agor

 • Agor 24 awr, Tymhorol (Ebrill-Hydref)

Tâl

 • Yn rhad ac am ddim

Mwnt - Dan berchnogaeth a rheolaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Cysylltwch:

 • Ymddiriedolaeth Genedlaethol: 0344 800 1895

Cyfleusterau

 • Menywod a Dynion

Penbryn - Dan berchnogaeth a rheolaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Cysylltwch:

 • Ymddiriedolaeth Genedlaethol: 0344 800 1895

Cyfleusterau

 • Menywod a Dynion
 • Hygyrch

Pontarfynach

Cyfleusterau

 • Menywod a Dynion
 • Hygyrch
 • Newid Baban

Oriau Agor

 • Agor 24 awr, Tymhorol (Ebrill-Hydref)

Tâl

 • Yn rhad ac am ddim

Tal-y-bont

Cyfleusterau

 • Menywod a Dynion

Oriau Agor

 • Agor 24 awr

Tâl

 • 40c o arian parod neu daliad ddigyffwrdd

Maes Parcio, Tregaron

Cyfleusterau

 • Menywod a Dynion
 • Hygyrch

Oriau Agor

 • Ar glo yn y nos - Ar agor am 8yb

Tâl

 • Yn rhad ac am ddim

Tresaith

Cyfleusterau

 • Menywod a Dynion
 • Hygyrch
 • Newid Baban

Oriau Agor

 • Agor 24 awr, Tymhorol (Ebrill-Hydref)

Tâl

 • Yn rhad ac am ddim

Allwedd Toiledau i’r Anabl / Allweddi Radar

Os oes gennych anabledd, gallwch brynu allwedd RADAR a fydd yn caniatáu i chi gael mynediad at doiledau sydd ar glo ar draws y Deyrnas Unedig.

Mae’r allweddi ar gael i’w prynu ar-lein. Gallwch hefyd eu prynu yn eich fferyllfa leol a thrwy Gyngor Sir Ceredigion.

Os ydych yn dymuno prynu allwedd drwy Gyngor Sir Ceredigion, cysylltwch â CLIC neu’ch Canolfan Groeso agosaf.

Toiledau 'Changing Places' yng Ngheredigion

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn falch o gynnig y cyfleusterau 'Changing Places' hyn i drigolion ac ymwelwyr anabl Ceredigion:

Toiledau 'Changing Places'