Llesiant, Cymorth a Gofal Gydol Oes

Yng Nghyngor Sir Ceredigion rydym yn trawsnewid y ffordd mae unigolion, teuluoedd, cymunedau a gofalwyr yn derbyn y cymorth a’r gefnogaeth sydd ei angen arnynt.

Ein gweledigaeth yw sicrhau mynediad bositif at wasanaethau cyffredinol ac wedi eu targedu er mwyn galluogi plant ac oedolion i ddatblygu sgiliau a gwytnwch sydd ei angen arnynt i fyw bywyd cyflawn a chyflawni eu nodau. Rydym yn ceisio grymuso unigolion yn yr hyn sy’n bwysig iddynt a gweithio gydag asiantaethau partner i gryfhau annibyniaeth pobl, sicrhau diogelwch a hyrwyddo lles.

Gallwch ddarganfod mwy am y Strategaeth Llesiant Gydol Oes yma:

 Strategeath Llesiant Gydol Oes

 Strategeath Llesiant Gydol Oes - Cynllun Gweithredu

Cymorth i Blant, Pobl Ifanc a Theuluoedd

Cymorth i Blant, Pobl Ifanc a Theuluoedd

Cymorth i Blant, Pobl Ifanc a Theuluoedd
Llesiant Cymunedol a Hamdden

Llesiant Cymunedol a Hamdden

Llesiant Cymunedol a Hamdden
Cymorth i Ofalwyr

Cymorth i Ofalwyr

Cymorth i Ofalwyr
Tai a Chymorth yn y Cartref

Tai a Chymorth yn y Cartref

Tai a Chymorth yn y Cartref
Cymorth i Oedolion

Cymorth i Oedolion

Cymorth i Oedolion
Anableddau

Anableddau

Anableddau
Diogelu a Cham-drin Domestig

Diogelu a Cham-drin Domestig

Diogelu a Cham-drin Domestig
Llesiant Meddyliol a Chamddefnyddio Sylweddau

Llesiant Meddyliol a Chamddefnyddio Sylweddau

Llesiant Meddyliol a Chamddefnyddio Sylweddau
Mabwysiadu a Maethu

Mabwysiadu a Maethu

Mabwysiadu a Maethu
Cymorth i Blant sy'n Derbyn Gofal a'u Teuluoedd

Cymorth i Blant sy'n Derbyn Gofal a'u Teuluoedd

Cymorth i Blant sy'n Derbyn Gofal a'u Teuluoedd
Chwilio am Gyngor, Gwybodaeth a Chymorth

Chwilio am Gyngor, Gwybodaeth a Chymorth

Chwilio am Gyngor, Gwybodaeth a Chymorth
Cysylltwch â Ni

Cysylltwch â Ni

Cysylltwch â Ni