Pentref/Dre

Bwyd Dros Ben Aber

Manylion Cyswllt

E-bost: afscommunityhub@gmail.com

Wefan: Bwyd Dros Ben Aber (Saesneg yn unig)

Grŵp Facebook: Bwyd Dros Ben Aber Facebook (Saesneg yn unig)

Cyfeiriad: Bwyd Dros Ben Aber, ECO Food Sharing Hub, 15 Chalybeate Street, Aberystwyth, SY23 1HS

Manylion

Mae Bwyd Dros Ben Aber yn fenter gymdeithasol ddielw sy'n canolbwyntio ar fynd i'r afael â gwastraff bwyd a sicrhau newid ystyrlon yn y gymuned.

Gall aelodau o'r cyhoedd godi Blwch Dethol Bwyd Dros Ben o ddydd Mercher i ddydd Gwener. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'w wefan Bwyd Dros Ben Aber (Saesneg yn unig).

Pentref/Dre

Oergell Gymunedol Aberporth

Manylion Cyswllt

E-bost: avhprojectofficer@gmail.com a avhcommunity.fridge@gmail.com

Wefan: Neuadd y Pentref Aberporth

Grŵp Facebook: Oergell Calon y Gymuned Aberporth (Saesneg yn unig)

Cyfeiriad: Aberporth Village Hall, Aberporth, Cardigan, SA43 2EU

Rhif Ffôn: 07368327654

Manylion

Mae Oergell Gymunedol Aberporth yn cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr ochr yn ochr â’u rheilffordd dillad wedi'i hailgylchu 'Dillad Dwywaith'.

Mae’r Oergell Gymunedol yn lle i bawb rannu bwyd dros ben, gan gynnwys rhoddion gan fusnesau bwyd lleol, cynhyrchwyr, aelwydydd a gerddi.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i tudalen Facebook Oergell Calon y Gymuned Aberporth.

Pentref/Dre

Prosiect Bwyd Cymunedol Llanbedr Pont Steffan

Manylion Cyswllt

E-bost: food.project.lampeter@gmail.com

Cyfeiriad: Lleoliad Mind Eye, oddi ar Heol y Gogledd, gyferbyn â Chlwb Rygbi Llanbedr Pont Steffan, SA48 7JA

Manylion

Bob dydd Mawrth 12yp-2yp.

Rydym yn sefydliad gwirfoddol a sefydlwyd i ddarparu bwyd a hanfodion sylfaenol eraill i bobl mewn angen yn y cyfnod anodd hwn. Mae elfen gymdeithasol i'r prosiect hefyd gan ein bod yn gallu darparu gofod lle gall pobl eistedd a sgwrsio, mwynhau paned o de neu goffi a phryd o fwyd poeth.

Gall unrhyw un gael mynediad i'r prosiect ac nid oes angen atgyfeiriad.

Pentref/Dre

Y Ffynnon

Manylion Cyswllt

E-bost: liz@stmikes.net

Cyfeiriad: Ystafelloedd y Castell, Seaview Place, Aberystwyth, SY23 1DZ

Manylion

Dydd Llun, 11:00yb-3:00yp a Dydd Gwener 11:00yb-3:00yp.

Pŵl, gemau, clonc, diodydd poeth a phryd poeth am 12:30yp.

Pentref/Dre

Canolfan Fethodistaidd Sant Paul

Manylion Cyswllt

E-bost: ceredigioncircuitpa@outlook.com

Cyfeiriad: St Paul's Methodist Centre, Heol y Frenhines, Aberystwyth, SY23 2NN

Manylion

Diodydd poeth, prydau wedi'u coginio a gemau bwrdd. Cinio, Dydd Mawrth a Dydd Iau rhwng 12:00yp a 1:30yp.