Mae digwyddiad ymgynghori cyhoeddus yn cael ei gynnal ar dydd Mawrth 31ain o Ionawr unrhyw bryd rhwng 4yp ac 8yp yn ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhodfa Plascrug, Aberystwyth, SY23 1HL.

Ysgol Gymraeg Aberystwyth Digwyddiad Ymgynghori cyn Cyflwyno Cais Cynllunio