Daeth yr ymgynghoriad hwn i ben 31/03/2024.

Mae'r ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael eu hadolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law

Ymgynghoriad Gwreiddiol

Beth yw Cynllunio Ynni Ardal Leol (LAEP)?

Mae'n gynllun i nodi'r llwybr mwyaf effeithiol tuag at gyrraedd y targed sero net cenedlaethol wrth ystyried anghenion a blaenoriaethau lleol.

Gweler y ddolen i fideo a gynhyrchwyd gan Lywodraeth Cymru i gael rhagor o wybodaeth am Cynllunio Ynni Ardal Leol Cymru.

Fel rhan o'r broses gynllunio, rydym am ddeall eich defnydd ynni a thrafnidiaeth presennol a'ch cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Mae ein harolwg ynni ymgysylltu â'r cyhoedd yn ceisio deall eich barn am:

  • Defnydd ynni a thrafnidiaeth presennol
  • Technolegau ynni carbon isel
  • Systemau gwresogi carbon isel
  • Opsiynau teithio cynaliadwy

Bydd yr holl Gynlluniau Ynni Ardal Leol yng Nghymru wedi'u cwblhau erbyn mis Mawrth 2024.

Yna bydd y rhain yn cael eu defnyddio i lywio'r gwaith o greu Cynllun Ynni Cenedlaethol i Gymru, gan fapio'r galw am ynni a'r cyflenwad yn y dyfodol ar gyfer pob rhan o'r wlad.

Mae eich barn yn bwysig i dynnu sylw at gamau posibl yn y dyfodol ar gyfer cynghorau lleol, darparwyr rhwydweithiau trydan a nwy, a phartïon lleol eraill, gan ein cynorthwyo i symud i ffynonellau ynni mwy ecogyfeillgar.