Mae'r ymgynghoriad hwn bellach wedi cau.

Mae Ceredigion yn lle arbennig ac yn gartref i lawer o ecosystemau diddorol.

Y Cynllun Gweithredu Adfer Natur (CGAN) yw'r ymgais gyntaf i greu strategaeth gynhwysfawr ond hygyrch ar gyfer helpu adfer natur yn y sir. Er bod dogfennau a chynlluniau wedi'u cyhoeddi o blaen, mae'r NRAP hwn yn ceisio dangos gweledigaeth newydd ar gyfer adfer natur, un sy'n agored i bawb yn y sir sy'n dymuno cymryd rhan. Dim ond trwy ddull cydweithredol a drawsgymdeithasol y gellir gweithredu'r NRAP hwn, a chyflawnwyd adfer natur. Gwahoddir pawb sydd â diddordeb mewn cyflawni'r weledigaeth hon i ddarllen y drafft cyntaf a rhannu syniadau ac adborth trwy gwblhau'r arolwg hwn.