Daeth yr ymgynghoriad hwn i ben 29/11/2023

Cafodd yr ymateb i'r ymgynghoriad hwn ei ystyried gan y Cynghorwyr yn y cyfarfod Cabinet ar y 05/12/2023.

Premiwm Treth y Cyngor ar gyfer Eiddo Gwag Hirdymor ac Ail Gartrefi yng Ngheredigion

PENDERFYNIAD:

  1. Ar fater Premiwm Treth y Cyngor yn achos Eiddo Gwag Hirdymor, mae’r Cabinet yn argymell i’r Cyngor Llawn y dylai’r Premiwm presennol o 25% gynyddu, o 01/04/24 ymlaen, i:
  2. a) 100% ar gyfer eiddo sy’n wag yn hirdymor ers pum mlynedd neu lai.
  3. b) 150% ar gyfer eiddo sy’n wag yn hirdymor ers dros bum mlynedd a hyd at ddeg mlynedd (gan gynnwys deg mlynedd).
  4. c) 200% ar gyfer eiddo sy’n wag yn hirdymor ers dros ddeg mlynedd.

Bydd pob cyfnod amser yn cynnwys y cyfnod cychwynnol cyntaf o 12 mis cyn bod annedd yn cael ei diffinio yn Eiddo Gwag Hirdymor am nad yw'n cael ei meddiannu a heb fawr o ddodrefn.

  1. Ar fater Premiwm Treth y Cyngor yn achos Ail Gartrefi, mae’r Cabinet yn argymell i’r Cyngor Llawn y dylai’r Premiwm presennol o 25% gynyddu i:
  2. a) 100% o 01/04/24 ymlaen, ac yna i
  3. b) 150% o 01/04/25 ymlaen.
  4. Argymell i’r Cyngor Llawn fod unrhyw ystyriaethau ariannol posib sy’n deillio o’r broses o ystyried yr argymhellion hyn yn cael eu trin fel mater ar wahân mewn cyfarfod yn y dyfodol yn dilyn 14/12/23.