Mae'r ymgynghoriad hwn bellach wedi cau.

Mae’r ymgynghoriad hwn yn deillio o benderfyniad Cabinet Cyngor Sir Ceredigion ar Fai 23ain 2023.

Mae’n gynnig i ddiwygio cyfrwng Iaith Dysgu Sylfaen y 5 ysgol a ganlyn; Ysgol Gynradd Cei Newydd, Ysgol Gynradd Comins Coch, Ysgol Gynradd Plascrug, Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos ac Ysgol Gynradd Gatholig Padarn Sant. Yn ogystal â hyn mae’r cynnig yn newid oed derbyn disgyblion i gynnwys disgyblion 3 oed rhan amser mewn 3 o’r ysgolion hynny, sef Ysgol Cei Newydd, Ysgol Comins Coch ac Ysgol Gatholig Padarn Sant.

Mae’r ymgynghoriad ar agor ar y 15fed o Fedi ac yn cau ar Dachwedd y 17eg. Gallwch ymateb yn ysgrifenedig o fewn y cyfnod hwn wedi i chi ddarllen y dogfennau perthnasol.

Ysgol Gynradd Cei Newydd

Dogfen Ymgynghori Statudol

Dogfen Ymgynghori Gwybodaeth Atodol

Asesiadau Effaith Statudol

Ysgol Gynradd Comins Coch

Dogfen Ymgynghori Statudol

Dogfen Ymgynghori Gwybodaeth Atodol

Asesiadau Effaith Statudol

Ysgol Gynradd Plascrug

Dogfen Ymgynghori Statudol

Asesiadau Effaith Statudol

Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos

Dogfen Ymgynghori Statudol

Asesiadau Effaith Statudol

Ysgol Gynradd Gatholig Padarn Sant

Dogfen Ymgynghori Statudol

Dogfen Ymgynghori Gwybodaeth Atodol

Asesiadau Effaith Statudol