Y syniad sydd y tu ôl i weithio mewn partneriaeth yw bod sefydliadau gwasanaethau cyhoeddus ar y cyd yn medru cyflawni tipyn mwy i’r dinesydd drwy weithio gyda’i gilydd nag ar wahân fel sefydliadau unigol.

Mae gennym gysylltiadau cryf â’r sector gwirfoddol ac rydym hefyd yn annog cynrychiolaeth o sefydliadau sector preifat.

Ein partneriaeth:

Mae’n ddyletswydd statudol ar y Cyngor Sir i hyrwyddo a chydlynu’r partneriaethau hyn.