Mae pob Ffi yn cynnwys TAW os yn berthnasol (os na nodir yn wahanol). Mae’r ffioedd a’r taliadau sydd mewn testun wynebddu wedi eu gosod gan y Cyngor ac mae’r lleill nad ydynt mewn testun wynebddu wedi eu gosod gan sefydliadau eraill megis Llywodraeth Cymru.

Dyler taliadau siec cael eu wneud yn daladwy i Cyngor Sir Ceredigion.

Ffioedd a Chostau 2024 - 2025