10/04/2024

Y math o gais a.17 Trwydded Eiddo Newydd
Enw'r ymgeisydd Angharad Mair Owen & Sakif A Rahman
Cyfeiriad Post yr Eiddo Alvie’s,pendre, 10 Pier street,Aberystywth,Sy232LJ
Ymhle y gellir gweld y cais

Trwy ymholiad i publicprotection@ceredigion.gov.uk 

neu 01545 570 881

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau 15/05/2024
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

Offlicence & Convenient store with sale of alcohol, Monday to Sunday 7.00am to 23.00

28/03/2024

Y math o gais a.17 Trwydded Eiddo Newydd
Enw'r ymgeisydd John Robert James Davies
Cyfeiriad Post yr Eiddo Bar Riviera, Unedau 3&4, Yr Hen Ysgol, Aberystwyth SY23 1LH
Ymhle y gellir gweld y cais

Trwy ymholiad i publicprotection@ceredigion.gov.uk 

neu 01545 570 881

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau Canol Nôs 25/04/2024
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

Cyflenwi Alcohol o ddydd Sul i ddydd Sadwrn – 12pm i 1am
Adloniant Rheoledig Dydd Sul i ddydd Sadwrn – 11pm i 1am
Cerddoriaeth Fyw o ddydd Sul i ddydd Sadwrn – 11pm i 1am
Lluniaeth Hwyr y Nos Dydd Sul i ddydd Sadwrn – 11pm i 1am

27/03/2024

Y math o gais a.17 Trwydded Eiddo Newydd
Enw'r ymgeisydd Ceredigion YFC
Cyfeiriad Post yr Eiddo Dolrychain, Pontrhydfendigaid, Ystrad Meurig, Tregaron SY25 6EL
Ymhle y gellir gweld y cais

publicprotection@ceredigion.gov.uk 01545 570881

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau 24/04/2024
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

Sale of Alcohol, Live Music, Performance of Dance, Late night refreshments  18:00 Saturday 01/06/2024 until 02:00 Sunday 02/06/2024.

18/04/2024

Y math o gais a.17 Trwydded eiddo newydd
Enw'r ymgeisydd Gareth Edward Davies
Cyfeiriad Post yr Eiddo 17 Heol y bont, Aberystwyth SY23 1PZ
Ymhle y gellir gweld y cais

Trwy cais i: publicprotection@ceredigion.gov.uk

neu 01545 570 881

Y dyddiad pryd y dylid fod wedi derbyn sylwadau 16/05/2024
Bras fanylion am y gweithgareddau arfaethedig

Cyflenwi alcohol

Llun - Sad : 09:00 - 22:30
Sul : 10:00 - 21:30

Sylwer: Mae'n drosedd rhoi datganiad ffug yn fwriadol neu'n fyrbwyll mewn cysylltiad â chais. Y ddirwy uchaf y mae person yn agored i euogfarn ddiannod am y drosedd yw £5000.