Byddech yn meddwl y byddai ia rhewllyd yn ddi-haint. Wel, gwell meddwl eto!

Dangosai ymchwil gan Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd bod 25% o'r samplau Ia a gymerwyd wedi methu'r profion naill ai yn nhermau cyfrif cyfansymiol bacteria neu o rhan presenoldeb colifformau.

Mae'r daflen wybodaeth hon yn rhoi cyngor ymarferol i sicrhau bod yr ia a weiniwch yn ddiogel.

Cynhyrchu Ia Yn Ddiogel