Ceir ffurflenni cais a chopi o'r is-ddeddfau perthnasol oddi wrth:

Ffôn:

01970 633619

Post:

Adran Gwasanaeth Cynwhisiant Addysg
Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UE