Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi ymrwymo i fod yn un o'r Siroedd gwledig cysylltiedig gorau yn y DU, gyda'r nod o wella pob math o gysylltedd sefydlog a symudol er mwyn cynorthwyo:

  • Twf busnes a'r economi
  • Ansawdd bywyd i breswylwyr
  • Twristiaeth
  • Yr amgylchedd

Mae'r adran isod yn nodi manylion y prosiectau a'r gwaith presennol sy'n cael ei wneud er mwyn cyflawni hyn, yn ogystal â gwybodaeth ynghylch pa gymorth sydd ar gael i wella lefelau cysylltedd trwy gyfrwng cynlluniau amrywiol a dewisiadau cyllido.

Band eang

Band eang

Sut y gall eich busnes neu'ch cymuned chi fanteisio ar gyllid er mwyn cynorthwyo cysylltiad cyflymach.

Band eang
Symudol

Symudol

Gwybodaeth am y gwasanaeth a'r gwelliannau y bwriedir eu gwneud er mwyn gwella'r gwasanaeth ar draws y Sir.

Symudol
Y Rhyngrwyd Pethau

Y Rhyngrwyd Pethau

Darganfod y posibiliadau ar gyfer eich busnes neu'ch cartref trwy gyfrwng rhwydwaith LoRaWAN Ceredigion.

Y Rhyngrwyd Pethau
Sgiliau Digidol

Sgiliau Digidol

Manteisio i'r eithaf ar dechnoleg a gwella'ch sgiliau digidol ar gyfer eich busnes a'ch cartref.

Sgiliau Digidol
Wi-Fi Cyhoeddus

Wi-Fi Cyhoeddus

Darganfod lle y mae modd manteisio ar Wi-Fi am ddim yng Ngheredigion.

Wi-Fi Cyhoeddus
Cysylltu â Ni

Cysylltu â Ni

Sut i gysylltu os bydd gennych chi unrhyw gwestiynau am gysylltedd digidol.

Cysylltu â Ni