Mae'r Cyngor yn berchen ar amrywiaeth o eiddo, ac o bryd i'w gilydd bydd yn gwerthu rhai ohonynt neu'n eu gosod ar rent, i dendro, i logi neu trwydded ar gyfer.

Caiff y dudalen hon ei diweddaru pan fydd unrhyw gyfle newydd yn codi.

Ar Werth

Ar hyn o bryd nid oes eiddo ar gael ar werth.

I'w Osod

Unedau Deor, Canolfan Bwyd Cymru, Llandysul

Unedau Deor, Canolfan Bwyd Cymru, Llandysul

 • Rhent blynyddol yn dechrau o £6,500 y flwyddyn
 • Pum mlynedd yw'r cyfnod hiraf y gellir rhentu
 • 156 metr sgwâr (yr ardal fewnol)
 • Ardal Gynhyrchu 13m x 17m
 • Lle Swyddfa, Toiled, Ystafell Staff
 • Ardal Hylendid, Ardal Golchi Offer
 • Prif Gyflenwad Dŵr a Thrydan - cynnwys cyflenwad teirgwedd
Unedau Deor, Canolfan Bwyd Cymru, Llandysul - Manylion Eiddo
Hen Ystafell Arddangos Nwy Coedlan y Parc, Aberystwyth

Hen Ystafell Arddangos Nwy Coedlan y Parc, Aberystwyth

 • Prydles Dan Drafodaeth
 • Rhent £21,000 y flwyddyn
 • Cyfnod Arfaethedig y Brydles yw 10 Mlynedd (I'w drafod)
 • Adeilad dymunol iawn mewn man canolog yn agos at Tesco a Marks & Spencer
 • I'w weld trwy apwyntiad yn unig
Hen Ystafell Arddangos Nwy Coedlan y Parc, Aberystwyth - Manylion Eiddo
Uned A, Ystâd Ddiwydiannol Glan yr Afon

Uned A, Ystâd Ddiwydiannol Glan yr Afon

 • Prydles Dan Drafodaeth
 • Cyfnod Arfaethedig y Brydles yw 10 Mlynedd
 • Gellir gweld yr eiddo drwy apwyntiad yn uing
Uned A, Ystâd Ddiwydiannol Glan yr Afon - Manylion Eiddo

I'w Dendro

Ciosg Treath y Gogledd, Aberaeron

Ciosg Treath y Gogledd, Aberaeron

 • Gwahoddir tendrau o fwy na £1500 am y tymor
 • Gwahoddir tendrau i feddiannu Ciosg Traeth y Gogledd, Aberaeron ar gyfer tymor 2024, o 01/05/2024 tan 29/10/2024
 • Dylid darllen y nodiadau cyfarwyddyd a'r ffurflen tendro law yn llaw a'r ddogfen manylion eiddo
 • Dylid cyflwyno tendrau erbyn 12 hanner dydd ar ddydd Gwener, 12 Ebrill 2024

Ffurflen Tendro Ciosg Treath y Gogledd, Aberaeron

Nodiadau Cyfarwyddyd Ciosg Treath y Gogledd, Aberaeron

Ciosg Treath y Gogledd, Aberaeron - Manylion Eiddo
Ciosg Treath y De, Aberaeron

Ciosg Treath y De, Aberaeron

 • Gwahoddir tendrau o fwy na £1000 am y tymor
 • Gwahoddir tendrau i feddiannu Ciosg Traeth y Gogledd, Aberaeron ar gyfer tymor 2024, o 01/05/2024 tan 29/10/2024
 • Dylid darllen y nodiadau cyfarwyddyd a'r ffurflen tendro law yn llaw a'r ddogfen manylion eiddo
 • Dylid cyflwyno tendrau erbyn 12 hanner dydd ar ddydd Gwener, 12 Ebrill 2024

Ffurflen Tendro Ciosg Treath y Gogledd, Aberaeron

Nodiadau Cyfarwyddyd Ciosg Treath y Gogledd, Aberaeron

Ciosg Treath y De, Aberaeron - Manylion Eiddo

I'w Logi

Ar hyn o bryd nid oes eiddo ar gael i’w logi.

Trwydded Ar Gyfer

Bandstand Promenâd

Bandstand Promenâd

 • Ar gael i'w logi
 • Bydd ar gael yn ystod y dydd, nosweithiau neu benwythnosau
 • Mae angen archebu o leiaf 3 wythnos ymlaen llaw

Yr hyn a godir am logi'r Bandstand yn 2023/2024

Cais i ddefnyddio'r Bandstand/Promenâd

Ffurflen Asesu Risg ar gyfer Gweithgareddau, Digwyddiadau, a Ffilmio

Bandstand Promenâd - Manylion Eiddo
Neuadd y Farchnad, Aberystwyth

Neuadd y Farchnad, Aberystwyth

 • Mae unedau ar gael o dro i dro dan Drwydded yn Neuadd y Farchnad
 • Unedau Hybu Busnes Allanol am gyfnod o 12 mis yn unig
 • Unedau Mewnol ar gael am gyfnodau hirach
 • I'w weld trwy apwyntiad yn unig

Os hoffech rentu stondin neu uned yn Neuadd y Farchnad Aberystwyth, cysylltwch â’r Adran Ystadau drwy ddefnyddio’r ffurflen hon

Neuadd y Farchnad Aberystwyth - Ffurflen Gais

Neuadd y Farchnad, Aberystwyth - Manylion Eiddo

Cysylltwch

Allech chi gysylltu â ni ar y ffyrdd canlynol:

Ein Ffurflen Cyswllt Ar-lein

Ffurflen Ar-lein

Post:

Cyngor Sir Ceredigion

Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UE

Ffôn:

01545 570881